Innhold
1
Informasjon om OL 2024 prosjekt

Prosjektansvarlig: Johnny Askevig

UTVIKLINGSPROSJEKT

«FLERE TALENTER MOT TOPPEN»

 

INFO på prosjekt : 

Olympiatoppen har, i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, inviterer særforbundene til å søke om støtte til langsiktige talentprosjekter for å utvikle flere utøvere mot internasjonalt toppnivå. Det kan søkes om støtte til prosjekter innen ett særforbund eller prosjekter på tvers av flere forbund. 

 

Utvelgelse av forbund ( begrundelse fra Olympiatoppen på prosjektstøtte til NBF) :

Olympiatoppen mottok 39 prosjektsøknader med et årlig søknadsbeløp på ca. 23 millioner kroner. Vår totale ramme for økonomisk stønad pr. år er kr 5 millioner kroner. De aller fleste søknader var gode og OLT skulle gjerne hatt mulighet til å gi støtte til flere i et viktig arbeid for norsk toppidretts framtid. Det har vært en utfordrende utvelgelsesprosess der hver søknad har blitt grundig behandlet av enhet for talentutvikling, drøftet med idrettenes ansvarlige coacher, gjennomføring av oppfølgingsmøter med idrettene og til slutt behandlet i styringsgruppen i møte 6.juli 2016. I finalerunden var det med 19 søknader og styringsgruppen har vurdert, prioritert og vedtatt 10 prosjekt. 

Søknaden fra deres forbund har blitt innvilget støtte. Med grunnlag i vurderingskriterier og oppfølgingsmøte så har styringsgruppen valgt å prioritere deres prosjektet ut fra en helhetsvurdering. Prosjektet er innvilget støttet med et 5-års perspektiv.

 

NBF Prosjektnavn : OL2024

 

Prosjektenes overordnede mål :

 

 • Utvikle flere unge utøvere til høyeste internasjonale seniornivå
 • Topp 3 resultater på store internasjonale turneringer både på ungdom og senior
 • Kvalifisere 2 utøvere til OL 2024

 

Presisering av prosjekt tittel : 

 

Igjennom de siste årene har vi spisset satsningen på unge utøvere. Vi har igjennom denne satsning fått den bredde i eliten som trengs for at tar neste steg. 

Igjennom prosjekt OL2024 vil vi motsatt tidligere årene satse på mer enn en spiller i kvalifikasjonen. Vi vil forberede flere spillere til en OL kvalifisering opp igjennom prosjektet og vil dermed stille høyere krav til de unge talenter enn vi noensinne har gjort. Vi har hatt et flaggskip i Marius Myhre som har et høyt internasjonalt nivå og som vi vil utnyttet i dette prosjekt til at gi videre kompetanse samt til at skape resultater på sigt og senest til OL2024.

Vi vil i forløpet både forankre spillerne i det nasjonale senter i Oslo samt utvikle spillere og trenere på badminton sentre rundt om i verden samt igjennom sparring til senteret i Oslo.

I tillegg til disse tiltak vil vi sende spillere til internasjonale junior og senior turneringer der de kan få den nødvendige turneringserfaring. Det tager lang tid at utvikle talenter til at kvalifisere seg til et OL . Ved OL i Rio er 44% mellom 26-30 år og 18% er mellom 31-40 år, så vi må have spillere som vil investere mange år for ar lykkes med en kvalifisering. Det er de spillere som vi vil finne i prosjektet.

 

Prosjekt periode : 1/8 2016-31/ 7 2021 . Budsjett pr år på 350.000 

Antall : Dynamisk gruppe på 6 – 10 spillere. 

Støtte : Individuel støtte til turnering, sparring, trener og helse samt lagstøtte til JuniorVM.

                        

NBF og OLT KRAV til OL2024 Uttak

 

Senior : 

 

 • Heltids Landslagsspiller på senteret i Oslo ( Bygdøhus) samt styrketrening på OLT/Oslo
 • Topp 2 i Norge ved uttak på de gitte kriterier.

 

U17/19 : 

 

 • Topp 3 resultat i int junior turnering samt Topp 1 på de gitte kriterier ved uttak.
 • VG 1 og VG 2 ; komme  på senteret i Oslo efter plan sat opp i sesongplan. 
 • VG 3 og VG 4 ; krav om fremmøte på senteret minst hver annen måned.
 • Må gå på en toppidrettslinje på VGS.

 

Trening pr uke:

 

 • 12-14 timer badminton
 • 4-6 timer styrke/løp
 • Videoanalyse 2-4 timer

 

Spillerne i prosjektet måles på følgende kriterier :

 

 1. Utviklings potensiale
  1. Teknisk
  2. Taktisk
  3. Fysisk
  4. Mentalt

 

 1. Feedback på treningsinnsats samt udviklingspotensiale fra ;
  1. Landslagstrener
  2. Nationalsamlinger
  3. Hovedtrener satsningssenter samt klubbtrener ( U17/19)

 

 1. Ranking
  1. World ranking
  2. Norges ranking


2
Utøvere med i prosjektet
​Natalie Syvertsen
​Moss
​Solvår Flåten Jørgensen
​Moss
​Markus Barth
​Bergen
​Peter Rønn Stensæth
​Bygdø
​Magnus Christensen
​Frogner
​Fredrik Kristensen
​Moss
​Emilie Petersen Nordberg
​Sandefjord
​Sofia Macsali
​Bergen