Innhold
  
  


rentidrettslag3.jpg
Rent Idrettslag er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund og Antidoping Norge. Programmet utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy.

Hva gjør idrettslaget for å skape sunne verdier blant barn og unge? Hvordan viser klubben sin holdning til doping? Og hva gjør dere hvis dere rammes av en dopingsak?

Rent Idrettslag er en enkel måte for idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid og antidoping. 

Rent Idrettslag kan enten gjennomføres på egen hånd gjennom en tre-trinns-prosess på rentidrettslag.no. Vi anbefaler også at man inviterer med sentrale trenere, utøverrepresentanter og annet støttepersonell i gjennomføringen av prosessen. 

En sertifisering som Rent Idrettslag er gyldig i tre år, da må idrettslaget gjennomføre en resertfiseringsprosess.

Mer om programmet og hvilke lag som er registrert som Rent Idrettslag - sjekk her


1