Innhold
  
  

Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon.

På denne siden vil du finne informasjon til særforbund og idrettskrets om organisasjons- og ledelses kurs, verktøy og prosesser. Disse skal være slik at de kan ivareta ulike typer klubber med deres behov og interesser. 

Klubbutvikling.gap.jpg

Ved ønske om klubbbesøk fra NBF, ta kontakt på badminton@badminton.no

Her finner du oversikt over kurs som tilbys.

1

 I fokus