Innhold
  
  


Norges Badminton Forbund har de siste årene hatt en rekke deltagelser på ulike arrangementer både i regi av NIF og i regi av Idrettskretsene som har vært spesielt rettet mot spillere med ulike funkskjonsnedsettelser.

Trening:
NBF har gjennom sine klubber et tilbud for alle som ønsker å spille badminton. Vi legger til rette for at alle som ønsker skal få god kjennskap til idretten ved at vi tilbyr treninger samt kurs for trenere/forelder som ønsker å bidra i denne satsingen på para-badminton.

Turnering:
Internasjonalt er badminton delt inn i 6 klasser. En for kortvokste, to for rullestol, og tre stående klasser. Dermed konkurrerer spillerne mot like motstandere i forhold til funksjondsettelsen hver enkelt spiller har.

Døve har deres egne turnering og mesterskaper.Toppidrett:
Vi har gjennom vår satsing fått frem Helle Sofie Sagøy, Klæbu IL-Badminton som tidligere har spilt seg frem til både gullmedaljer i EM og VM. Helle Sofie satser nå mot Paralympics i Tokyo 2020.

Hvis du har lyst til å prøve selv eller kjenner noen som kunne syntes at badminton er noe for de, så ta kontakt med vår kontaktperson hos Norges Badminton Forbund: 

André Høidebraaten

andre@badminton.no eller +47 481 75 768


1
  
2
  

Norges idrettsforbund har en veileder som skal gjøre det enklere å melde i fra om seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Her er link til veilederen for å melde i fra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. 

Se mer her på NIFs temaside om seksuell trakassering. 


Kontakt

For varsling, kontakt idrettskretsen eller NIF sentralt


3
  

Et meningsfylt og aktivt liv for funksjonshemmede

605 000 er funksjonshemmede i Norge. Der 75 prosent unge funksjonsfriske sier de stort sett er fornøyd med livet og synes det de driver med er meningsfylt, svarer 40 prosent av de unge funksjonshemmede det samme. Dette vil VI gjøre noe med – gjennom mestring i idrett.

VI mener at mestring på en arena også skaper mulighet for mestring på flere arenaer i livet. Undersøkelser viser at bedre psykisk og fysisk helse skaper økt sysselsetting, utdanning og samfunnsdeltakelse. Derfor er tilrettelegging i idretten så viktig. VI ønsker å engasjere flere funksjonshemmede til delta i idretten. Dette gir mulighet for en livslang investering i bedre helse, velvære og levekår.


Klikk her for å komme deg til hjemmesiden til VI.


4

 I fokus