Innhold
  
  

I 2012 opprettet Badminton World Federation (BWF) et utdanningsprogram som de kaller Shuttle Time. Dette er et program for skolen som støtter BWF sitt syn på at barn skal leve et sunt og aktivt liv, både på skolen og utenfor skolen. BWF sitt mål er å gjøre badminton til en av verdens mest populære og tilgjengelige idretter.

Shuttle Time tilbyr lærere tilgang til gratis ressurser, trening og materiell som støtter undervisning av hyggelige, trygge og inkluderende badmintonaktiviteter til barn i alderen 5-15 år. Shuttle Time leksjoner er utformet for å gi barn med et positivt bilde av badminton gjennom mange muligheter til å ha det gøy, engasjere andre og erfare mestringsfølelse.

Shuttle Time Shuttle Tiden er i ferd med å bli implementert i 101 land i samarbeid med BWF kontinentale Confederations og medlemsorganisasjoner.

Shuttle Time programmet er satt sammen av flere gratis lærer resursser som inkluderer:

  • Lærer manual

  • 22 laksjoner

  • 92 youtube videoer

Shuttle Time ressursene er for tiden tilgjengelig på 17 språk, og lar lærere med begrenset erfaring introdusere badminton relaterte ferdigheter, bevegelser og taktikk til elevene gjennom en rekke morsomme spill og aktiviteter. Shuttle Time leksjoner er egnet for barn i alderen 5-18 år og har blitt utformet for å sikre at elevene er fysisk aktive gjennom hele varigheten av en leksjon.

Hvis du vil lese mer om Shuttle Time kan du gjøre det her:

Vi henviser dessuten til Badminton World Federations youtube kanal for veldig mange gode klipp med badminton til alle nivåer.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6B8041550579DA0A

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1132B45B30FD92D3

https://www.youtube.com/playlist?list=PLA7ZcagI0frBecgY4F7Rh0fn8as-nCPW7

1
  

Trenere

Ansvarlig for opplæring av veiledere (to eller tre dagers kurs). Trenere er svært godt kjent med alle aspekter av Shuttle Time, er lærere eller badmintontrenere, kan ha en utdanning / skolebakgrunn og har kunnskap og erfaring med voksenopplæring / trening. Kan også holde lærerkurs på skolene.

Trenere i Norge:
Birna Petersen, Sandefjord BK – birnap@vfk.no
André Høidebraaten, NBF/MossBK – andre@badminton.no


Veiledere

Lærere leverer en dag (i noen tilfeller – to dag). Lærerkurs. Dette er mest sannsynlig badminton trenere eller gymlærere med badminton erfaring. Ideelt med en skole / undervisning eller badminton bakgrunn. Kjent med ressurser og undervisningssituasjoner – badminton i skolen. Å få de riktige personene for den rette rollen er viktig. Trening er også viktig i prosessen med å implementere Shuttle Time.

Veiledere i Norge:
Torstein Monsen, Hammerfest BK – torstein.monsen1987@gmail.com

Koordinator

Hovedkontaktpersonen for skoler, klubber og andre nøkkelpersoner i hvert land.

Koordinator i Norge:
André Høidebraaten NBF – andre@badminton.no


2
  

Denne boka er laget for at alle som er kroppsøvingslærere uten særlig kjennskap til badminton og alle som er ativitetsledere i for eksempel idrettsskoler og klubber skal kunne gjennomføre gode økter i badminton. Her kan du komme inn i boka "Gøy med badminton".

goy.med.badminton.png

3
  

Instruksjons og utdanningskomiteen ønsker å arbeide videre med skoleprosjektet “Gøy med Badminton”. Forrige år ble skoleprosjektet en suksess mange steder rundt om i landet, hvor klubbene klarte å rekruttere mange nye medlemmer.

Målet med dette prosjektet er å få:
– Økt fokus på skolen
– Flere medlemmer

I korte trekk går prosjektet ut på at klubbene skal besøke minimum én skole i klubbens nærområde og gjennomføre to undervisningsøkter på den valgte skole i løpet av 2018.

For å kunne gjennomføre dette får klubbene:
– Nytt utarbeidet undervisningsmateriell for bruk i skolen.
– Et godt tilbud på racketpakke til rabbaterte priser som klubben kan benytte
– Økonomisk godtgjørelse til instruktør.
For at flest mulig skoler skal få være med så er vi nødt til å ha følgende begrensning på hvor mye hver enkelt skole kan få besøk per år:

1 skoledag med 4 timer badminton = 800,- kr X 2 besøk = 1600,- kr Dette vil si at vi ikke kan støtte den enkelte skolen med mer enn 1600,- kr Disse 4 timene håper vi naturligvis blir fordelt på ulike klasser, slik at flest mulig får prøvd badminton.
Det er ikke midler til at alle klubbene kan delta i dette prosjektet så her gjelder”førtsemann till mølla-prinsippet”. Vi må ha avtaleskjema innsendt og godkjent før tiltaket starter.

Dersom dette høres intressant ut for din klubb, kontakte forbundskontoret, badminton@badminton.no for mer informasjon og framgangsmåte. Spørsmål kan også rettes til André Høidebraaten, Utviklingskonsulent i Norges Badminton Forbund.

Vi gleder oss til å høre fra dere!


Dokumenter:

Informasjon til klubbene

Avtaleskjema

Evalueringsskjema klubben

Evalueringsskjema skolen

Honorarskjema


4

 I fokus