Innhold
  
  

Her kommer det mer informasjon til deg som spiller.

1
  
2
  

Norges idrettsforbund har en veileder som skal gjøre det enklere å melde i fra om seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Her er link til veilederen for å melde i fra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. 

Se mer her på NIFs temaside om seksuell trakassering. 


Kontakt

For varsling, kontakt idrettskretsen eller NIF sentralt


3

 I fokus