Innhold
  
  

Det er alltid hyggelig å se at en ny klubb blir startet. Her finner dere informasjon om hvordan dere skal gå frem for å danne en ny klubb. Det er svært viktig at dere sender inn korrekte opplysninger slik at oppstart av det nye idrettslaget/gruppen kan effektueres raskt. 

Har dere planer om å starte en ny klubb, så er det viktig at dere kontakter den lokale idrettskretsen så tidlig som mulig. Idrettskretsen er de som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Norges Idrettsforbund og Norges Badminton Forbund. 

Som ny klubb kan det være problematisk å orientere seg i lover og regler som gjelder for idretten. Ved å ta kontakt med idrettskretsen tidlig, så vil man få gode tips og unngå vanlige feil som f.eks. gammel lovnorm som ikke er gyldig lenger, navn på idrettslaget som ikke kan bli godkjent, ikke valgt tilstrekkelig antall tillitsverv etc. Dette vil kunne forsinke opptaket og i visse tilfeller at idrettslaget må gjennomføre et ekstraordinært årsmøte for å rette opp formelle feil før søknaden kan godkjennes. 

Her finner du mer informasjon fra idrettsforbundet om stiftelse og opptak av idrettslag


1
  

Det er mange fordeler for badmintongruppen/klubben å være medlem i Norges Badminton Forbund. Medlemskap i NBF er vesentlig, det er også er et krav for å få treningstid i kommunal hall, og for å kunne delta i konkurranser. Ved utdanning av aktivitetsledere og trenere får man hjelp og støtte.

Forsikring
Alle barn under 13 år som er medlem av et idrettslag/klubb får automatisk forsikring via NIFs barneforsikring. Klubben får (via medlemlisensen) en kollektiv forsikring som omfatter alle spillere fra de fyller 13 år som er registrert i NBF. Ved skade kan dere ved behov få hjelp med eks. tannskader, behandlingsutgifter, operasjoner og fysioterapeut.

– Idrettsskader. Forsikringen dekker skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett i forbindelse med organisert idrettsutøvelse, så som trening eller kamper.

– Ulykkesskader. Forsikringen dekker skade på legemet forårsaket av en plutselig ytre begivenhet vid direkte reise til / fra organisert idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse- / treningssted.

Utdannelse
Dere får tilbud om utdanning av trenere, instruktører, ledere og dommere på alle nivåer. Tilbud og hjelp til å finne relevant badmintonfaglig litteratur.

Idrettspriser
Dere får idrettspris på reiser med SAS Norge, overnatting på alle Thon Hotell, FIRST hotels og Rica hotell og på leiebil hos Hertz.

Veiledning og støtte
Dere får gratis hjelp og veiledning av Norges Idrettsforbunds regionale ledd, Idrettskretsene. Råd og veiledning når det gjelder utstyr til bruk i klubbene. Eventuelle tilbud og tilskuddsordninger gis klubbene gjennom NBF.

Aktivitetsmidler
Som medlem får klubben mulighet til å søke om lokale aktivitetsmidler (LAM) via sitt lokale idrettsråd.

Turneringssystem
Tilbud om turneringssystem for alle aldre og nivåer. Vi utarbeider terminlister, slik at det blir lett å planlegge sesongen.

Klubbutvikling
Klubbesøk av våre klubbveiledere, hvis din klubb ønsker hjelp til å sette i gang en klubbutviklingsprosses. Det er gratis for alle klubbene og skreddersys etter, og for klubbens behov.


Hva koster det å være med?

Lisens

Klubbene betaler kr. 150:- per medlem i medlemlisens (for spillere under 13år betaler klubbene 100:-). Medlemlisensen inkluderer en forsikring for hver spiller. Denne betales innen 1. september hvert år.

Klubbavgift
Klubben betaler etter antall medlemmer man har. Kr. 500:- for klubber med 1-20 medlemmer, kr. 1000:- for 21-50 medlemmer, kr. 1500:- for 51-100, kr. 2000:- for 101-200 og kr. 2500:- for 200 eller flere. Denne betales innen 1. oktober hvert år.

Abonnements avgift
Abonnementsavgiften er satt til kr. 50:-/medlem og klubben forplikter seg til å betale for halvparten av sine medlemmer.
Avgiften går til utvikling av NBF:s hjemmeside.

Det er ingen abonnements- eller klubbavgift å betale de 2 første årene for nye klubber dersom klubben i løpet av år 1 (pr.31/12) har registrert 10 medlemmer i alderen 13-19, og i år 2 (pr31/12) har registrert totalt 20 medlemmer i alderen 13-19 år.


2

 I fokus