Et vellykket årsmøte i Badminton Europe

​Bilde (fra venstre): President Trond Wåland, KK-leder Jeanette Svendsen og Generalsekretær Espen Larsen. 

Espen Larsen
29.04.2019
Årsmøtet til Badminton Europe ble avholdt på Grand Hotel i Kiev i flotte lokaler. Badminton Europe er i god utvikling med økende aktivitet og støtte til alle medlemsland.

På årsmøtet var 43 av totalt 52 medlemsnasjoner til stede. Badminton Europe har nå en sterk og god administrasjon, som gjør at de kan følge opp og støtte medlemsnasjonene innen alle områder, og de forskjellige rapportene fra alle «Commissions» vitnet om høy aktivitet. Via for eksempel Member Structure Commission tilbyr Badminton Europe tjenester gjennom et BASIS-program (Badminton Administrative Support and Information Sharing), som NBF har benyttet seg av. En annen Commission er «Europe Circuit Commission», og Norwegian International Championships (NIC) er en av turneringen som hører inn her. Generalsekretær Espen Larsen er med i 2 Commissions, Member Structure Commission og Europe Circuit Commission. I forkant av årsmøtet avholdes et Forum med blant annet tema som IT-program og Europamesterskap/arrangement. Både på forumet og årsmøtet var NBF representert ved president Trond Wåland og generalsekretær Espen Larsen. I tillegg var NBFs styremedlem (leder av Konkurransekomiteen) Jeanette Svendsen med på alle møtene via et prosjekt i Badminton Europe «Women in Badminton Commission», som gir støtte til kvinnelige representanter.