Idrettens Fredskorps

Charlotte Støelen
21.11.2018
Ønsket å drive utviklingsarbeid i Afrika? Da kan dette være noe for deg.

​Idrettens fredskorps er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund. Som idrettsfrivillig bidrar du med din idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn i Zambia, Malawi eller Botswana. Intensjonen er å gi barn og unge i det sørlige Afrika like muligheter og tilgang til fysisk aktivitet. Søk nå!

Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/