Informasjon om GDPR malverkene til idrettslagene

Charlotte Støelen
12.10.2018
NIF har fått bistand fra Deloitte advokatfirma til å utarbeide et malverk vedrørende internkontroll for behandling av personopplysninger i idrettslag etter at nytt personvernregelverk trådte i kraft 20. juli.

Det er utarbeidet to ulike malverk som i hovedsak skiller på om idrettslaget har ansatte eller ikke. Det er viktig at idrettslaget har et bevisst forhold til hvilke av de to malverkene de er omfattet av. Malverket er en minimumsløsning av hva som kreves for å etterleve regelverket.


NIF har sendt ut informasjon til alle idrettslag om malverket og hvor de kan finne dette i KlubbAdmin. Det er opp til det enkelte idrettslag å ferdigstille, og implementere malverket i sin organisasjon. De vedlagte malene er modeller som kan/ bør utvikles videre av større idrettslag.

Ved eventuelle spørsmål kan disse stilles til IT/Support. 

NB. Malverk 1 bør også kunne være et utgangspunkt for øvrige organisasjonsleddsarbeid med internkontroll og personvern, men dette malverket må tilpasses og videreutvikles av det aktuelle organisasjonsleddet i hvert enkelt tilfelle. Det understrekes at dette malverket ikke kan distribueres videre til andre. 

Malverk 1 og 2 finner du her: https://idrettsforbundet.sharepoint.com/sites/GDPRMalsett