Invitasjon – seminar: Hvordan bli bedre til å kommunisere og informere

Espen Larsen
25.09.2018
Kom og hør kommunikasjonssjefen i Badminton Europe, Rasmus Bech.
Han vil være på Ullevål tirsdag 9. oktober fra kl. 19.00. – 21.00., møterom kantina.

I NBFs strategiplan, som ble vedtatt på forbundstinget i juni, står «Samhandling organisasjonsledd», som et av tre satsingsområder i kommende 4-års periode.
Hvordan vi sammen, klubb, krets og forbund kommuniserer og informerer, er et viktig område innenfor samhandling.
I løpet av seminaret vil det bli vist eksempler på hva som gjøres, og kan gjøres, både via Badminton Europe og NBF. NBFs nye hjemmesider og tankene bak oppbygging og bruk vil bli presentert. Det samme vil bruk av sosiale medier.
Seminaret er gratis og for alle medlemmer i NBFs medlemsklubber, både medlemmer av styret i klubben, kretsen og enkeltmedlemmer. For at vi skal ha en oversikt over hvem som kommer, og som skal ha tilgang til inngang i Ullevål Stadion-bygget, ønsker vi påmelding senest fredag 5. oktober. Påmelding sendes via e-post til badminton@badminton.no.