Jørn Hafsten trer tilbake etter over 20 år i NBF

Espen Larsen
21.06.2018
Konsulent Jørn Hafsten har sin siste offisielle arbeidsdag 22. juni, etter å ha vært ansatt ved forbundskontoret til NBF i over 20 år.

Han begynte når forbundskontoret var plassert på Idrettens Hus på Rud, og var med på flyttingen til Ullevål i 1999. Jørn har vært forbundskontorets viktigste kontaktflate ut mot klubber og kretser, og sørget for at grasrota i Norsk badminton har fungert så godt som mulig. Han har vært serviceinnstilt og lett å få tak i, og møtt personer og henvendelser med godt humør. Han har bidratt til å sørge for orden på økonomien for NBF ut mot klubbene, bidratt overfor dommere, oppmenn, under NIC, Landslotteriet osv., osv. Listen blir for lang om vi skal nevne alt han har vært involvert i, og arbeidet med. Vi vet vi har hele badminton-Norge med oss når vi nå takker Jørn for alt han har betydd for badmintonsporten her i landet. Han ble behørig takket også under forbundstinget, og vi vil helt sikkert se noe til ham også i fremtiden. Vi ønsker ham lykke til med «pensjonisttilværelsen» og vil savne ham på kontoret!