Klart for Landslotteri 2018

Espen Larsen
27.11.2018
Da er det igjen klart for Landslotteriet. Loddene produseres i disse dager og vil bli sendt ut/levert klubbene så raskt som mulig. Salgsperiode er fra 10. desember 2018 til 31. januar 2019.

50 % av inntektene tilfaller klubbene. Badmintonforbundet dekker alle kostnader for gevinster, lotterisøknad, trykking av lodd, utsendelse osv. Det eneste klubbene må gjøre er å sørge for at loddbøkene blir solgt ut, og returnert til forbundskontoret, med fullstendig navn, adresse og telefonnummer på de som har kjøpt lodd.

Lykke til! 

Ved spørsmål ta kontakt på badminton@badminton.no