Landslotteriet 2019

Espen Larsen
29.10.2019
Nå er det klart for Landslotteriet igjen. Salgsperioden er fra 5. november til 5. desember.

Klubben vil motta loddbøkene rundt salgsstart og loddbøkene sendes til den adresse som klubbene har oppgitt som kontaktadresse i Badmintonportalen. Det er derfor viktig at denne kontaktpersonen sørger for henting av loddbøker og leverer/sørger for at klubben får loddbøkene og kommer i gang med organisering og salg så raskt som mulig.

 

Vi ønsker dere alle lykke til med salget og det inntektsbringende arbeidet for klubben.


Informasjonsbrev sendt per e-post:

Landslotteri med flotte gevinster

- 50% av inntektene tilfaller klubbene

På forbundstinget 2018 ble det i forbindelse med budsjettbehandlingen også for kommende år vedtatt å gjennomføre Landslotteri, etter samme modell som tidligere, dvs. obligatorisk for alle klubber.

Det var bred enighet om budsjettet (hvor Landslotteriet var inkludert etter samme modell som før), og for å få gjennomført alle aktiviteter og tiltak som lå i dette, ble det vedtatt å gjennomføre Landslotteri.

Salgsstart er 5. november og salgsperioden vil foregå frem til 5. desember 2019. Trekning foretas 11. desember 2019.

Klubbene beholder 50 % av inntektene, og de får utlevert, eller tilsendt, et antall loddbøker basert på medlemstall rapportert til NBF/NIF pr. 31/12 2018. 

Innbetalingen for de resterende 50 % til forbundet blir utfakturert fra forbundet i desember.

Klubbene har ingen utgifter med Landslotteriet. Alle gevinster og øvrige kostnader er dekket opp av forbundet. Det eneste klubbene må gjøre er å sørge for å få solgt loddene, og de sitter da igjen med 50% av inntektene. Vi har ikke hørt om tilsvarende lotterier i idretten, eller andre organisasjoner, hvor organisasjonsleddet som selger sitter igjen med en så høy prosentandel, og hvor alt er tilrettelagt uten kostnader.

Vi håper og tror Landslotteriet igjen blir en suksess, og at klubbene ser hvilken unik mulighet dette er til å få inntekter uten å måtte gjøre for mye selv. Det skal selges lodd for totalt kr. 742.800.-

Totalt vil klubbene da sitte igjen med kr. 371.400.-, noe som må sies å være et godt driftstilskudd til klubbaktiviteten rundt omkring i Norge. 

Alle loddbøker må være forbundskontoret i hende senest 8. desember 2019, og de skal da være utfylt med navn, adresse og mobil på loddkjøper, og alle lodder skal være solgt.

Vi ønsker lykke til og håper klubbene nå står på og skaffer inntekter til seg selv og forbundet i tråd med hva som ble besluttet på Forbundstinget 2018.