Nordisk møte

Espen Larsen
23.10.2018
Nordisk Møte ble avholdt i Odense lørdag 20. oktober i forbindelse med Denmark Open. Det var mange spennende temaer på agendaen med gode diskusjoner og nyttig erfaringsutveksling.

De som deltar er presidenter og generalsekretærer fra de Nordiske land og til stede i Odense var representanter fra Danmark, Sverige, Finland, Island, Færøyene og Norge.

Temaer på agendaen var: 

·         Badminton Europe Confederation (BEC) – valg av ny president og nye styremedlemmer, rapport fra «Commissions» ved Klavs Andreassen, Danmark og Espen Larsen, Norge

·         Badminton World Federation (BWF) – valg av styremedlemmer, forslag om servehøyde, ny syntetisk ball som blir prøvd ut under Italian Open, ny badmintonball for bruk utendørs som vil bli lansert i mai 2019, sommerkampanjer

·         Anlegg – hva hvert enkelt forbund gjør, og hvordan de organiserer arbeidet

·         Utdanning – status om kursvirksomhet i de Nordiske land, om de følger BWF, eller har de egen kursstruktur

·         Vurdere om de Baltiske nasjoner skal være med i samarbeidet/møtene

·         Internasjonale mesterskap og turneringer, informasjon om hva de enkelt nasjoner har planlagt/søker om å gjennomføre, premiepenger og «fee» til BEC for å arrangere

·         Nordisk Åpent Mesterskap for veteraner

·         Parabadminton – generell status og BWF`s kvalifiseringsregler for Paralympics i Tokyo 2020, hvor badminton er med for første gang.