Nytt digitalt hjelpemiddel for klubbutvikling

​Bilde hentet fra klubbutviklingsmøte i regi av NBF

Charlotte Støelen
07.01.2019
Det digitale verktøyet «Bedre Klubb» er en enkel sjekkliste for idrettslag på syv områder de har ansvar for. Verktøyet skal gi idrettslagene bedre innsikt i krav, og i hvilken grad de etterlever disse.

​Verktøyet gir også informasjon om hva som skal til for å etterleve ansvarsområdene, samt relevante lenker, maler og kontaktinformasjon dersom man har behov for hjelp.

Idrettslagene blir bedt om å svare på spørsmål innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder de har ansvar for; årsmøte, oppdatert lov, medlemsregister, regnskapsbestemmelser, tillitsvalgte, politiattest og barneidrett. Verktøyet skal bidra til å avdekke hvordan det står til med klubben. Basert på scoren klubben får, vil man kunne bruke verktøyet til å utvikle klubben, samt gjøre det enklere å prioritere hvilke områder man bør fokusere på i klubbutviklingen. Denne lanseringen er for del 1 av verktøyet, som tar for seg de grunnleggende kravene. I del 2 som lanseres første kvartal 2019, kan særforbundene selv legge inn sine egne spørsmål og utviklingskriterier. 

Klikk her for å starte Del en av Bedre klubb.