Para-trenerkurs i Wien, Østerrike

André Høidebraaten
05.12.2018
Til stede på trenerkurset fra Norge var Sondre Flåten Jørgensen som er landslagstrener i Norge og Rune Lavik-Haug som er trener for para-utøverne i Moss Badmintonklubb.

15.-18.november gjennomførte Badminton Europe et trenerkurs for alle land i Europa rettet mot para-trenere. Til sammen var det 30

deltagere fra 12 forskjellige land tilstede. Kurset var lagt opp til at de som til daglig eller har en funksjon innenfor trenersiden var på et eget kurs i badmintonhallen mens ansatte i særforbundene hadde et eget seminar i et nærliggende rom.

Sondre og Rune fikk god opplæring i hvilke typer klassifiseringer det finnes innenfor para-badminton. De fikk prøve seg både som spillere med ulike funksjonsnedsettelser som rullestol, mangel på en arm og utfordringer med balanse. 
De skulle også i løpet av helgen gjennomføre forskjellige oppgaver rettet mot det å være en trener for en para-spiller. Her fikk de demonstrert flere øvelser samt erfaringsutvekslinger med trenere fra andre land.


På seminaret for de ansatte var det André Høidebraaten som var representert. Her ble det også lagt vekt på klassifiseringer og en del informasjon rundt kvalifiseringen til Paralympics i Tokyo 2020.


Til stede var også flere representanter fra Badminton Europe + generalsekretæren til Østerrike, Michael Dickert, som fortalte hvordan de hadde jobbet med å få opp tilbudet og interessen for para-badminton. «Det som de gjorde for et par år siden er mye av det samme som vi i Norge jobber med per i dag, og det er derfor veldig gøy å se at vi har utarbeidet en modell, uten å vite det, som allerede har fungert flere steder i Europa.» forteller André om innlegget til Michael.


Både trenere og ansatte fikk i tillegg prøve å spille litt med personer fra andre land, og som sparring på trenerkurset hadde de fått besøk av Henriett Koosz fra Østerrike. Hun vant bronsemedalje i det samme Europamesterskapet som Helle Sofie Sagøy for ikke lenge siden, men i kategorien WH2 (rullestol).

Hvis du ønsker å lese mer om para-badminton i Norge kan du finne det her: https://badminton.klubb.nif.no/Sider/Paraspiller.aspx

Eller

Hvis du ønsker å lese mer om para-badminton i Europa kan du finne det her: http://badmintoneurope.com/cms/?cmsid=239&pageid=23347