Riktig godt nytt år!

Trond Wåland
02.01.2019
Les melding fra Forbundsstyret her:

​Styret som ble valgt på Tinget i juni i fjor består av mange nye styremedlemmer, og første halve året er i stor grad benyttet til "daglige drift", men også mye arbeid med handlingsplaner. Fokus i det videre er å komme i gang med tiltak i forhold til vårt hovedmål "Dobbelt så mange - dobbelt så aktive".

Styret ønsker også å oppfordre klubber og kretser til å tenke på hvordan de kan bidra til dette målet, og styret tar gjerne innspill og forslag til dette arbeidet.


For Forbundsstyret
Trond Wåland 
President