Skoleprosjektet 2019

​Bilde hentet fra skoleaktivitet under NIC 2018

André Høidebraaten
12.01.2019
Da er året 2019 godt i gang og i år ønsker Instruksjons og utdanningskomiteen å arbeide videre med skoleprosjektet "Badminton i Skolen".

Forrige år ble skoleprosjektet en suksess mange steder rundt om i landet, hvor klubbene klarte å rekruttere mange nye medlemmer. I år ønsker vi å bli enda større og bedre, og til dette arbeidet trenger vi dere rundt om i klubbene.

 

Målet med dette prosjektet er å få:

-      økt fokus på badminton i skolen

-      flere medlemmer til klubbene

 

I korte trekk går prosjektet ut på at klubbene skal besøke minimum én skole i klubbens nærområde og gjennomføre to undervisningsøkter på den valgte skole i løpet av 2019.

 

For å kunne gjennomføre dette får klubbene:

-                  Et godt tilbud på racketpakke til rabatterte priser som klubben kan benytte.

-                  Økonomisk godtgjørelse til instruktør.

 

For at flest mulig skoler skal få være med så er vi nødt til å ha følgende begrensning på hvor mye hver enkelt skole kan få dekket besøk per år:

 

1 skoledag med 4 timer badminton = 800,- kr X 2 besøk = 1600,- kr

Dette vil si at vi ikke kan støtte den enkelte skolen med mer enn 1600,- kr

Instruktøren/klubben fyller ut eget honorarskjema for disse øktene og sender til NBF. Honoraret vil bli overført til klubbene som er ansvarlige for å lønne sine instruktører.

 

Disse 4 timene håper vi naturligvis blir fordelt på ulike klasser, slik at flest mulig får prøvd badminton. Hvis skolene ønsker flere besøk av klubben anbefales dette fra NBF, men dersom skolen allerede i 2019 har deltatt på prosjektet og oppnådd makssum vil ikke klubben få støttet mer til denne skolen i 2019.

 

Det er satt av ekstra midler i budsjetter for 2019, men det er fortsatt" førstemann til mølla-prinsippet" som gjelder. Avtaleskjema skal sendes til forbundskontoret FØR tiltaket starter. Skjemaet sendes til andre@badminton.no.

 

Dersom dette høres interessant ut for din klubb, men har spørsmål rettet mot prosjektet kan disse også sendes til andre@badminton.no.

 

Du finner alle skjemaer og informasjon om skoleprosjektet 2019 på vår hjemmeside (velg undermeny skoleprosjektet 2019): https://badminton.klubb.nif.no/Sider/Skolebadminton.aspx

 

Vi gleder oss til å høre fra dere!                                                       

 

Mvh

Instruksjons og Utdanningskomiteen