Stillingsannonse Prosjektleder

Charlotte Støelen
28.03.2019
Norges Badmintonforbund søker etter en Prosjektleder til prosjektet "Sammen om de gode opplevelsene". Se artikkel for stillingsbeskrivelse.

Prosjektleder «Sammen om de gode opplevelsene»

Norges Badminton Forbund har som mål å være et serviceorgan for sine klubber, kretser og medlemmer, samt å øke antall medlemmer. 

Prosjektet «Sammen om de gode opplevelsene» er et prosjekt finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Dette er et midlertidig engasjement på ett år, med mulighet for forlengelse gitt tilfredsstillende evaluering og videre finansiering. 

Arbeidsoppgaver

 • Koordineringsansvar for badmintonskolen
 • Drive oppsøkende virksomhet for å rekruttere badminton inn i fleridrettslag
 • Vedlikeholde og utvikle eksisterende medlemskap i form av klubbutviklingstiltak
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • Rekruttere frivillige og ildsjeler til virksomheten
 • Samarbeide med forbundskontoret, badmintonkretser og bygge gode relasjoner til andre særidretter
 • Utvikle nettverk og relasjoner med relevante samarbeidspartnere
 • Synliggjøre badminton
 • Skrive rapporter og evalueringer

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig høyskole-/universitetsutdanning. Alternativt tilsvarende kompetanse tilegnet gjennom erfaring og praksis 
 • Interesse for idrett generelt, og helst fra badminton
 • Erfaring fra frivillig arbeid kan være en fordel, men ingen betingelse
 • Det er også en fordel med erfaring fra prosjektarbeid og kjennskap til organisasjonsarbeid
 • God på bruk av dataverktøy og kompetanse på relevant bruk av sosiale medier

Personlige egenskaper

 • Strukturert og selvgående 
 • Lagspiller 
 • Relasjonsbygger
 • Resultatorientert 
 • Serviceorientert 
 • Utadvendt 
 • Initiativrik 
 • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Spennende og interessante arbeidsoppgaver innenfor idrett og prosjektledelse
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Lønn etter avtale
 • 50 % engasjement, eventuelt økt stillingsprosent vil bli vurdert
 • Oppstart etter avtale

Om Norges Badminton Forbund:

Norges Badminton Forbund (NBF) er et særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund og består av ca. 120 badmintonklubber med totalt litt over 5500 medlemmer. NBF er den høyeste myndighet på badmintonsportens område i Norge.

Søknader:

Søknader med CV og referanser sendes per e-post.

Dokumentasjon utover dette, tas med på oppfordring til eventuelt intervju. 

Søknad sendes til generalsekretær i NBF, Espen Larsen (espen.larsen@badminton.no)

Spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til Espen Larsen, tlf.: 93038999 

Merk søknaden med: Prosjektleder

Søknadsfrist:

22.april 2019