Stillingsannonse

Espen Larsen
15.03.2019
Norges Badminton Forbund søker Konkurranse- og utdanningskonsulent. Se artikkel for stillingsbeskrivelse.

Konkurranse- og utdanningskonsulent

Bakgrunn:

Norges Badminton Forbund har som mål å være et serviceorgan for sine klubber, kretser og medlemmer, samt å øke antall medlemmer. 

Kort om stillingen:

Stillingen innebærer hovedansvar og arbeidsområder innenfor konkurranse- og utdanningsvirksomheten.

Hovedoppgaver:

 • Utvikling av forbundets konkurransevirksomhet, og oppfølging av forbundets elektroniske konkurransesystem
 • Utvikle og bidra til økt utdanningsvirksomhet innenfor alle områder
 • Oppfølging av løpende oppgaver ved forbundskontoret

Tilrettelegging for økt aktivitet via konkurransetilbud og -system og utdanningsvirksomhet vil være den viktigste oppgaven for stillingen. Forbundet har i dag et elektronisk konkurransesystem som fungerer godt, men som kan utvikles til å fungere enda bedre og legge til rette for økt aktivitet innenfor alle konkurranseområder. Å vurdere og gjennomføre tiltak for hvordan aktiviteten kan økes via forskjellige konkurransetilbud vil også være en del av arbeidet. I tillegg ønsker forbundet økt utdanningsvirksomhet, hvor konsulentens arbeidsoppgaver vil være vesentlig for å få dette til innenfor alle områder av forbundets virksomhet.

Stillingen medfører en del reisevirksomhet ifbm. gjennomføring av konkurranser og kursvirksomhet. En del vil være kvelds- og helgearbeid.     

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Interesse for idrett generelt, og helst fra badminton spesielt
 • Relevant høgskole- eller universitetsutdanning på bachelornivå, eller høyere, men praksis og erfaring kan kompensere for dette
 • Prosjekterfaring
 • God digital forståelse
 • God fremstillingsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper:

 • Stor arbeidskapasitet
 • God nettverksbygger – herunder god på kommunikasjon og samarbeid 
 • Strukturert og ryddig
 • Evne til å inspirere og motivere

 

Stillingen:

Fast 100% stilling. Lønn etter avtale. Arbeidssted er Idrettens Hus, Ullevål Stadion.

Tiltredelse:

15. august 2019.

Om Norges Badminton Forbund:

Norges Badminton Forbund (NBF) er et særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund og består av ca. 120 badmintonklubber med totalt litt over 5500 medlemmer. NBF er den høyeste myndighet på badmintonsportens område i Norge.

Søknader:

Søknader med CV og referanser sendes per e-post.

Dokumentasjon utover dette, tas med på oppfordring til eventuelt intervju. 

Søknad sendes til generalsekretær i NBF, Espen Larsen (espen.larsen@badminton.no)

Spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til Espen Larsen, tlf.: 93038999 

Merk søknaden med: Konkurranse- og utdanningskonsulent

Søknadsfrist:

15.april 2019


Vedlegg: Stillingsannonse Konkurranse og utdanningskonsulent.pdf