Trener 1, Del 2 på Vigra

André Høidebraaten
13.02.2019
Helgen 8.-10. februar gjennomførte 12 deltagere også del 2 av trener 1 kurset i Ålesund og Vigra.

Lørdagen var vi i Vigrahallen og jobbet videre fra kurset vi hadde før jul med mer fotarbeid rettet over til backhandsiden av banen. Vi tok for oss både defensivt og offensivt fotarbeid både foran og bak på banen. I tillegg gikk vi mer inn på flere slagteknikker som kuttet slag bak fra banen samt tap og brush foran på nettet.

Vi gjennomførte også flere ulike øvelser med og uten ball samt flere konkurransebaserte «leker».

Søndagen var vi nødt til å være i den nærliggende skolens gymsal. Her var det begrenset med plass, men alle ble delt inn i grupper og fikk ansvaret for å planlegge og gjennomføre et treningsopplegg for resten av gruppen. Alle ble delt inn i grupper på tvert av alder, og samtlige ledet på en god måte.

Vi gikk også gjennom de ulike klassifiseringene av para-badminton samt at deltagerne fikk prøve seg med ulike utfordringer som er aktuelle for enkelte spillere.

Disse 12 deltagerne skal nå starte på de obligatoriske timene i praksis for å få godkjent trener 1 kurs og NBF gleder seg over at det er så mange yngre som ønsker å delta på trener 1 kurs.

Ønsker du å ta trener 1 kurs? Ta kontakt med din klubb og krets, så skal vi gjøre det vi kan for å utdanne flere trenere rundt om i hele landet 😊