Trener 1 på Rubbestadneset

André Høidebraaten
25.02.2019
Denne helgen har det blitt gjennomført nok en helg med trener 1 kurs, og denne gangen var det på Rubbestadneset i samarbeid med badmintonkretsen vest.

12 påmeldte deltagere som fullførte kurshelg 1 hvor det var mye fokus på hvordan de ulike momentene i badminton gjennomføres som slagteknikk og fotarbeid. Det var en ivrig gjeng som gjorde jobben enklere ved å stille mange gode spørsmål og diskusjonene rundt om på banene gikk fint hele helgen. 

Gruppen ble ved flere anledninger delt inn i grupper når de ulike modulene skulle gjennomføres. På denne måten fikk de også kjenne på hvordan en trenerrolle er utenfor banen samtidig som de får prøve de ulike slagene og fotarbeidet. Den 3. personen ble stående og observere de som gjorde øvelsen, og sammen med kursholder fant man små justeringer som kunne gjøres. Det er nettopp denne treningen som er relevant for de som skal ut og trene yngre spillere som kanskje ikke har spilt så lenge.

Som avslutning på lørdag ble det refleksjoner rundt hvordan en trenerrolle bør være samt hva både spillere og trenere bør forvente seg av de andre i hallen og på turneringer.

Vi gikk også gjennom flere av modulene rundt Shuttle Time (lærerkurs) som NBF jobber en del med rundt om i hele landet. Her fikk deltagerne innblikk i hva Shuttle Time er, og hvordan de kan ta med seg dette tilbake i hallen og treningene med barn og ungdommer.

Kurshelg 2 er 30.-31. mars (også på Rubbestadneset).

Dersom du ønsker å melde deg på et trenerkurs, så ta kontakt med din klubb eller din krets.